Monthly Archives: Październik 2014

Nośniki na dokument elektroniczny

Nośnikiem danych nazywamy przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji. Taka definicja nośnika danych jest skupiona głównie w nurcie informatyki i komputerów. Dokument elektroniczny najczęściej bowiem jako źródło wyjściowe oraz miejsce powstania przypisuje sobie jednostkę centralną komputera. Definicja ta nie wyklucza jednak uznania za nośnik danych takich przedmiotów jak np. kartka papieru. Nośnik danych można również określić jako medium dla danych – miejsce, gdzie dane są przechowywane, przetwarzane i transmitowane. Poniżej podamy kilka przykładów nośników danych powszechnie wykorzystywanych do przechowywania dokumentów elektronicznych.

Czym jest dokument elektroniczny?

Dokument elektroniczny to specyficzny fragment wygenerowanej informacji, otrzymanej w wyniku wprowadzenia przy użyciu komputera, która zarazem daje się wprowadzić lub uzupełnić w wyniku działania, zaś ten fragment informacji winien obejmować wystarczającą zawartość, kontekst i strukturę. Przyjrzyjmy się zatem różnym aspektom e-dokumentu.
E-dokument posiada trzy główne elementy:
  • zawartość, czyli np. tekst, tabele, obrazy, dźwięk, itp;
  • logiczna struktura dokumentu, która może być zawarta w dokumencie lub bazie danych, lub wygenerowana na zewnątrz;
  • kontekst – dokument cyfrowy  zawiera metadane techniczne – w jaki sposób będzie reprezentowany;
Online Drugstore,cheap Sertraline,Free shipping,acheter levothroid,Discount 10%