Category Archives: Sieci komputerowe

Data center – środowisko pracy

Data center to budynek w którym zawarte są najnowocześniejsze serwery które gwarantują stabilność oraz szybkość działania. Tak rozbudowane budynki zawierają w sobie integracyjne systemy takie jak:

 • okablowania strukturalnego;
 • informatycznego (sieci LAN);
 • telekomunikacyjnych;
 • elektrycznych i zasilania awaryjnego;
 • oświetleniowych;
 • monitoringu (audiowizualnych);
 • sygnalizacji i gaszenia pożaru;
 • klimatyzacji i wentylacji;
 • ogrzewania;
 • sygnalizacji napadu, włamań oraz kontroli dostępu;
 • transportu wewnętrznego (systemy kanałów pneumatycznych).

Od nie dawna można zauważyć dużą tendencję wzrostową powstawania nowych Data Center. Głównym zadaniem takich budynków jest zagwarantowanie środowiska do optymalnej pracy serwerów, sprzętu aktywnego oraz urządzeń magazynujących dane.

kolokacja

Z jakimi problemami możemy się spotkać w takich obiektach? Przede wszystkim to gęstość upakowania kabli w przepustach, szafach a w konsekwencji w panelach. W dużych DC (Data Center) zbiegają się setki odcinków okablowania poziomego. Dodatkowo należy uporać się z traktami pionowymi i wszystkimi połączeniami w samym sercu serwerowni. W takich okolicznościach projektanci zmuszeni są już na etapie deski kreślarskiej optymalnie zarządzać miejscem w szafach i samą przestrzenią pomieszczenia. Niezmiernie ważne jest też samo ułożenie kabli w szafach, tak aby można było swobodnie i przejrzyście zarządzać sygnałem w gniazdach.

Źródło:”Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka”

System klimatyzacyjny data center

Bardzo ważnym elementem powiązanym z prawidłowym działaniem data center jest odpowiednia temperatura. Utrzymywanie w pomieszczeniu właściwej wilgotności i temperatury znacznie zmniejsza ryzyko awarii sprzętu oraz przedłuża jego żywotność. Temperaturę powinniśmy utrzymywać na poziomie 20°C z tolerancją +/– 1°C, natomiast wilgotność powietrza w przedziale 45 – 50%.

Decydując się na wybór urządzeń klimatyzujących, powinniśmy zwrócić uwagę na ich wydajność, aby sprostały one naszym wymaganiom. Sprzęt elektroniczny zbudowany jest na bazie układów półprzewodnikowych, których parametry są znacznie uzależnione od temperatury. Na wartość energii elektronów ma wpływ temperatura (w temperaturze zera bezwzględnego T = 0 K najmniejszą energię mają elektrony walencyjne).

Układy półprzewodnikowe wykorzystywane są w aktywnych urządzeniach sieci, serwerach i innych układach elektronicznych. Zadaniem systemu klimatyzacyjnego jest utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza niezależnie od warunków panujących na zewnątrz pomieszczenia.
Obliczając moc urządzenia, musimy uwzględnić wszystkie źródła ciepła. Jeżeli w naszej serwerowni są okna, to musimy je uwzględnić. Wbrew pozorom przenikanie ciepła przez szyby i jego utrata mają zasadniczy wpływ na temperaturę w pomieszczeniu. W zależności od powierzchni okien i ich położenia będziemy mieli inną temperaturę w różnych porach dnia. Najbezpieczniej jest przyjąć wartość amplitudy na podstawie maksymalnej i minimalnej temperatury przy uwzględnieniu pomiarów w dwóch skrajnych porach roku (zima i lato). W praktyce będziemy zmuszeni do oszacowania tych wartości za pomocą danych statystycznych oraz współczynnika przenikalności cieplnej pomieszczenia. Jak widać, geografia ma zasadnicze znaczenie w projektowaniu instalacji klimatyzacyjnej. Umiejętność oszacowania wahań temperatury i wilgotności na podstawie danych statystycznych także jest niezbędna.

Zaciskanie kabla Ethernetowego tzw.skrętki

Zaciskanie kabla Ethernetowego ( tzw ?skrętki?)

Skrętka (ang. twisted-pair cable) jest rodzajem kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. Obecnie, najczęściej  wykorzystywana jest w telefonii analogowej oraz w sieciach Ethernet. Zbudowana jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręcenie ma na celu eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.

 

Rodzaje i oznaczenia skrętki:

 

O sposobie opisu skrętki komputerowej mówi norma ISO/IEC 11801:2002. Zgodnie z zawartymi w niej informacjami opis kabla powinien przyjmować składnię xx/yyTP, gdzie yy-opisuje pojedynczą parę żył w kablu, natomiast oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.
Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:

 • U ? nieekranowane (ang. unshielded)
 • F ? ekranowane folią (ang. foiled)
 • S ? ekranowane siatką (ang. shielded)
 • SF ? ekranowane folią i siatką

 

Spotykane skrętki komputerowe:

 • U/UTP ? skrętka nieekranowana
 • F/UTP ? skrętka foliowana
 • U/FTP ? skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.
 • F/FTP ? skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii dodatkowo w ekranie z folii
 • SF/UTP ? skrętka ekranowana folią i siatką
 • S/FTP ? skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki
 • SF/FTP ? skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Okablowanie pionowe

okablowanie_pionowe2Podstawowym zadaniem okablowania pionowego jest połączenie ze sobą głównego punktu dystrybucyjnego z pośrednimi punktami dystrybucyjnymi. Okablowanie tego typu zazwyczaj jest wykonane z kabli światłowodowych. Zalecanym rozwiązaniem jest stosowanie sześcio-włóknowego kabla światłowodowego o długości do 1500 metrów dla okablowania typu szkieletowego. Również znanym rozwiązaniem w okablowaniu pionowym jest zastosowanie skrętki czteroparowej. Jednak długość skrętki nie może przekroczyć 90 metrów długości. Pionowe okablowanie telefoniczne może posiadać maksymalna długość do 800 metrów. Tego rodzaju okablowanie, zrobione jest zazwyczaj z wieloparowych kabli miedzianych UPT – (ang. Unshielded Twisted Pair) 25 lub 100 parowych. Wszystkie odległości zgodne są z normami:

Online Drugstore,cheap Sertraline,Free shipping,acheter levothroid,Discount 10%