This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Zarządzanie dokumentacją oraz personalizacja dokumentów

Personalizacja oraz zarządzanie to dwa tematy zasadniczo powiązane z dokumentacją papierową jak też z tą w formie elektronicznej. Przez administrowanie dokumentami rozumiemy między innymi takie operacje jak np. sortowanie bądź też archiwizowanie. Proces personalizacji to nieznacznie odchodzący temat od powyższego zarządzania. Personalizacja dokumentów skupia się raczej wokół właścicieli wybranych dokumentów. Wykonując ksero dowodu bądź wykonując kopie któregokolwiek dowodu poddajemy się personalizacji. Owe dwa punkty  opiszemy w sposób takiż, aby każdy zrozumiał ich funkcje a także wpływ.

images
1. Zarządzanie dokumentami – z informatycznego punktu widzenia administracja danymi na serwerze to nic innego jak ich sortowanie, katalogowanie oraz przechowywanie. Dokumentami w formie elektronicznej zarządza się o wiele prościej aniżeli tymi w wersji papierowej. Istnieją również przeróżne programy wspomagające poszczególne operacje oraz specjalnie przygotowane miejsca, w jakich w dowolnym momencie można ulokować osobiste dokumenty. Jeśli chodzi o dokumenty w wersji papierowej zauważamy trochę inne zależności. Żeby właściwie zarządzać dokumentami w tej postaci musimy posiadać wyznaczone do tego miejsce oraz ludzi, którzy będą się tym zajmować. Coraz to częściej instytucje przechodzą z dokumentacji papierowej na elektroniczną, bowiem założenia IT w znacznym stopniu kształtują ich wygodę pracy. E-dokumentacja jest dodatkowo bardziej bezpieczna na kilku komputerach niźli dokumentacja papierowa w kilkunastu archiwach. Zarządzanie to proces bardzo wielowątkowy jak wspomnieliśmy już o tym na początku. Do całego procesu należą:  segregowanie, gromadzenie oraz niekiedy ocenianie pojedynczych dokumentów. Rozwiązanie te jest coraz regularniej świadczone przez nie państwowe organizacje specjalizujące się w zarządzaniu dokumentami.

Szkolenia IT

020753339
Potrzeby rynku zmieniają się z minuty na minute, więc czymś normalnym jest, iż jeżeli nie chcesz zostać na szarym końcu, bez posady i jakichkolwiek szans na przyszłość, musisz się dopasować do  biegu tych przemian. Najlepszym wyjściem dla każdego kto pragnie podwyższyć swoje umiejętności zawodowe lub ostatecznie chce zdobyć nowe umiejętności są wszelakiego typu kursy.

Szkolenia IT – podnieś swoje kwalifikacje

Nasza droga przez poznawanie trwa tak naprawdę całe życie. Swoją naukę zaczynamy w momencie, gdy pojawiamy się na świecie. Poznajemy coraz to nowsze rzeczy i poznajemy ich zastosowanie. Informatyka to najprężniej rozwijająca się dziedzina. Dlatego zauważyć można także jeszcze większe zapotrzebowanie na różne szkolenia z tej dziedziny. Przystępują do nich nie tylko osoby młode i ogarnięte w informatyce ale też amatorzy oraz starsi. Szkolenia IT to nie jedynie fachowe szkolenia z zaawansowanego software ale również elementy podstawowe korzystania z komputera a także poznawanie systemów na jakich działają takie urządzenia.

5baa200eddaef94e8129a6c7d450e858_f9ba75
Szkolenia IT napotykane do tej pory w internecie przeprowadzane są przez naukowe instytucje czy też spółki partnerskie określonego dostawcy oprogramowania. Jako punkt odniesienia możemy wymienić firmę Microsoft,która na rzecz swoich klientów udostępnia szkolenia Microsoft, które dotyczą oprogramowania użytkowego owego producenta. Szkolenia zapewniają nam możliwość osiągnięcia wymaganych w wielu zawodach umiejętności oraz nabrania odpowiedniego doświadczenia w korzystaniu z różnych założeń IT.

Repozytorium kluczem do sukcesu

dibby-zarzadzanie-dokumentami-300x189

W aktualnych czasach posiadamy szanse wyboru własnej ścieżki biorąc pod uwagę albo nie najnowsze nowiny technologiczne, każdego dnia stajemy przed wyborem,a wszystko z powodu nieustannie rozwijającej się  technologii. W tym artykule nie będziemy rozmyślać nad tym dlaczego ?kowalski? kupił tradycyjny zegarek jeśli miał możliwość kupienia nowego towaru jakim jest smartwatch.
Ten artykuł w pełni oddany będzie problematyce repozytorium ,a szczegółowiej mówiąc postaramy się zaprezentować wam korzyści aktywnego korzystania z uporządkowanych baz.
Na początku napiszemy czym  tak naprawdę jest to następne rozwiązanie technologiczne które ma na celu uprościć nam nasze życie.

proces personalizacji dokumentów

W Obecnej Polsce żyje ok 38,53 miliona ludzi, nie jest to ogromna liczba biorąc pod uwagę liczbę obywateli takich państw jak Indie, Ameryka czy Chiny, niemniej jednak jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę funkcjonowania państwa, to niniejsza wielkość robi kolosalne wrażenie. W naszym tekście przedstawimy jeden z najistotniejszych systemów , dzięki któremu państwo składające się z tak dużej wielkości jednostek może prawidłowo funkcjonować.

indeks

Administracja a dokument elektroniczny.

Od chwili powstania dokumentu elektronicznego towarzyszą mu same kontrowersje oraz spory szczególnie jeśli chodzi o administrację. Ta bowiem stanęła przed nie lada wyzwaniem związanym z wprowadzeniem rozwiązania jakim jest dokument elektroniczny. Pojawiły się bowiem dwie ustawy: jedna z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz druga z 18.09.2001r. o samym podpisie elektronicznym. Rozwiązania narzucone przez ustawodawcę długo spotykały się z oporem wśród urzędników, co skutkowało przesuwaniem się terminów wdrożenia projektów dotyczących e-dokumentów. Najbardziej dotkliwe okazały się problemy z dostosowaniem instrukcji kancelaryjnej do najnowszych standardów i wymogów.  Z czasem jednak wszystko zaczęło wychodzić na prostą. Pierwszy ośrodek, w którym podjęto się budowy nowoczesnej administracji opartej o dokument elektroniczny, był Podlaski Urząd Wojewódzki. Wciąż postępujący z nurtem rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, a także coraz szersze ich wykorzystanie, wymagają od nas, aby szerzej przyjrzeć się e-dokumentom nie tylko od strony pracy urzędów ale również sądów.

normal_glowna_3336a540f069c6bed25a446f8094c0af

Dokument elektroniczny, dokument i dokument tradycyjny – podstawowe zagadnienia.

Rozpocznijmy zatem od dokumentu tradycyjnego. Jest to nic innego jak akt pisemny stanowiący wyrażenie określonych myśli lub informacji przy wykorzystaniu kartki papieru. Jeśli jednak spojrzymy na kolejne pojęcie, którym jest sam „dokument”, to stwierdzimy łatwo, że jest ono terminem bardziej rozwiniętym aniżeli powyżej przedstawiona definicja dokumentu tradycyjnego. Zatem czym jest dokument? Jest to metoda skutecznego i trwałego przechowywania treści oświadczeń wiedzy lub też oświadczeń woli. Dokument składa się z trzech elementów:

 • materiał – na którym został sporządzony,
 • oświadczenia woli lub wiedzy,
 • podpisu wystawcy bądź też autora.

Istnieją również dokumenty drugiego typu. Do nich zaliczają się między innymi mapy lub różne szkice. Niekiedy stanowią one niepowtarzalny dowód w sprawie ale nie przyznaje im się cech dokumentu w sensie procesowym. Według prawa dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo.

Zaciskanie kabla Ethernetowego tzw.skrętki

Zaciskanie kabla Ethernetowego ( tzw ?skrętki?)

Skrętka (ang. twisted-pair cable) jest rodzajem kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych. Obecnie, najczęściej  wykorzystywana jest w telefonii analogowej oraz w sieciach Ethernet. Zbudowana jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył. Skręcenie ma na celu eliminację wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami.

 

Rodzaje i oznaczenia skrętki:

 

O sposobie opisu skrętki komputerowej mówi norma ISO/IEC 11801:2002. Zgodnie z zawartymi w niej informacjami opis kabla powinien przyjmować składnię xx/yyTP, gdzie yy-opisuje pojedynczą parę żył w kablu, natomiast oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.
Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:

 • U ? nieekranowane (ang. unshielded)
 • F ? ekranowane folią (ang. foiled)
 • S ? ekranowane siatką (ang. shielded)
 • SF ? ekranowane folią i siatką

 

Spotykane skrętki komputerowe:

 • U/UTP ? skrętka nieekranowana
 • F/UTP ? skrętka foliowana
 • U/FTP ? skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.
 • F/FTP ? skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii dodatkowo w ekranie z folii
 • SF/UTP ? skrętka ekranowana folią i siatką
 • S/FTP ? skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki
 • SF/FTP ? skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Nadawanie uprawnien w systemie windows

Co to są uprawnienia w systemie operacyjnym Windows?

Uprawnienia z zasady kojarzone są z plikami, folderami, które są dostępne w sieci lub na pececie. Uprawnienia maja za zadanie określić rodzaj dostępu do określonego folderu lub pliku. Przykładowo – dany użytkownik może mieć dostęp do pliku, który znajduje się w katalogu udostępnionym w lokalnej sieci komputerowej, ale tylko z prawem odczytu, bez możliwości edycji i zapisu. Użytkownicy którzy korzystają z kont administratora lub sam administrator systemu, mają możliwość przypisywania praw poszczególnym grupom czy użytkownikom.

Okablowanie pionowe

okablowanie_pionowe2Podstawowym zadaniem okablowania pionowego jest połączenie ze sobą głównego punktu dystrybucyjnego z pośrednimi punktami dystrybucyjnymi. Okablowanie tego typu zazwyczaj jest wykonane z kabli światłowodowych. Zalecanym rozwiązaniem jest stosowanie sześcio-włóknowego kabla światłowodowego o długości do 1500 metrów dla okablowania typu szkieletowego. Również znanym rozwiązaniem w okablowaniu pionowym jest zastosowanie skrętki czteroparowej. Jednak długość skrętki nie może przekroczyć 90 metrów długości. Pionowe okablowanie telefoniczne może posiadać maksymalna długość do 800 metrów. Tego rodzaju okablowanie, zrobione jest zazwyczaj z wieloparowych kabli miedzianych UPT – (ang. Unshielded Twisted Pair) 25 lub 100 parowych. Wszystkie odległości zgodne są z normami:

Nośniki na dokument elektroniczny

Nośnikiem danych nazywamy przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji. Taka definicja nośnika danych jest skupiona głównie w nurcie informatyki i komputerów. Dokument elektroniczny najczęściej bowiem jako źródło wyjściowe oraz miejsce powstania przypisuje sobie jednostkę centralną komputera. Definicja ta nie wyklucza jednak uznania za nośnik danych takich przedmiotów jak np. kartka papieru. Nośnik danych można również określić jako medium dla danych – miejsce, gdzie dane są przechowywane, przetwarzane i transmitowane. Poniżej podamy kilka przykładów nośników danych powszechnie wykorzystywanych do przechowywania dokumentów elektronicznych.

Online Drugstore,cheap Sertraline,Free shipping,acheter levothroid,Discount 10%
Online Drugstore,cheap Sertraline,Free shipping,acheter levothroid,Discount 10%