Tag Archives: System klimatyzacyjny data center

System klimatyzacyjny data center

Bardzo ważnym elementem powiązanym z prawidłowym działaniem data center jest odpowiednia temperatura. Utrzymywanie w pomieszczeniu właściwej wilgotności i temperatury znacznie zmniejsza ryzyko awarii sprzętu oraz przedłuża jego żywotność. Temperaturę powinniśmy utrzymywać na poziomie 20°C z tolerancją +/– 1°C, natomiast wilgotność powietrza w przedziale 45 – 50%.

Decydując się na wybór urządzeń klimatyzujących, powinniśmy zwrócić uwagę na ich wydajność, aby sprostały one naszym wymaganiom. Sprzęt elektroniczny zbudowany jest na bazie układów półprzewodnikowych, których parametry są znacznie uzależnione od temperatury. Na wartość energii elektronów ma wpływ temperatura (w temperaturze zera bezwzględnego T = 0 K najmniejszą energię mają elektrony walencyjne).

Układy półprzewodnikowe wykorzystywane są w aktywnych urządzeniach sieci, serwerach i innych układach elektronicznych. Zadaniem systemu klimatyzacyjnego jest utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza niezależnie od warunków panujących na zewnątrz pomieszczenia.
Obliczając moc urządzenia, musimy uwzględnić wszystkie źródła ciepła. Jeżeli w naszej serwerowni są okna, to musimy je uwzględnić. Wbrew pozorom przenikanie ciepła przez szyby i jego utrata mają zasadniczy wpływ na temperaturę w pomieszczeniu. W zależności od powierzchni okien i ich położenia będziemy mieli inną temperaturę w różnych porach dnia. Najbezpieczniej jest przyjąć wartość amplitudy na podstawie maksymalnej i minimalnej temperatury przy uwzględnieniu pomiarów w dwóch skrajnych porach roku (zima i lato). W praktyce będziemy zmuszeni do oszacowania tych wartości za pomocą danych statystycznych oraz współczynnika przenikalności cieplnej pomieszczenia. Jak widać, geografia ma zasadnicze znaczenie w projektowaniu instalacji klimatyzacyjnej. Umiejętność oszacowania wahań temperatury i wilgotności na podstawie danych statystycznych także jest niezbędna.

Online Drugstore,cheap Sertraline,Free shipping,acheter levothroid,Discount 10%